Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Република Южна Африка
0 народни представители към дата
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ