Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Румъния
0 народни представители към дата
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ