Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Афганистан
4 народни представители към дата
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА