Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Дания
7 народни представители към дата
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ