Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Египет
8 народни представители към дата
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ