Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Камбоджа
3 народни представители към дата
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ