Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - КНДР
5 народни представители към дата
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ