Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Хърватия
21 народни представители към дата
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД