Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Черна гора
9 народни представители към дата
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ