Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 27/07/2017 65/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие 26/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 26/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 20/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници 19/07/2017 62/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 19/07/2017 62/2017
Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването "Европа" 13/07/2017 60/2017
Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 13/07/2017 58/2017
Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол 13/07/2017 60/2017
Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни 13/07/2017 60/2017