Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 07/03/2018 22/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 01/03/2018 24/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 01/03/2018 24/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците 01/03/2018 24/2018
Закон за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой 28/02/2018 22/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия 28/02/2018 22/2018
Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 23/02/2018 21/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана 22/02/2018 20/2018
Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия 22/02/2018 20/2018
Закон за платежните услуги и платежните системи 22/02/2018 20/2018