Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
18/01/2007
На заседението си на 18 януари 2007 г. Народното събрание прие Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини