Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
25/01/2007

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

25 януари 2007 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 25 януари 2007 г. на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Парламентът прие на първо четене и законопроекта за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници и биогорива, законопроекта за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инстументи и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните.

Народното събрание прие и Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини