Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

20/07/2007
1. Закон за допълнение на Закона за защитените територии.

2. На пъво четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член и заместник–председател на НБКСРС

    Последни новини