Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

20/07/2007
1. Закон за допълнение на Закона за защитените територии.

2. На пъво четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

Избор на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на КРДОПБГДСРСБНА

    Последни новини