Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Държавните служители ще получават бонуси за постигнати резултати четири пъти годишно
09/05/2012

Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати, реши парламентът. То ще се изплаща четири пъти годишно, въз основа на оценка по ред, определен в наредба. Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за държавния служител, с които се определя нов начин на формиране на работната заплата, като се премахва т.нар. клас "прослужено време". Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов обясни, че с нито една стотинка няма да се намалят получаваните от държавните служители възнаграждения. Брутната заплата ще се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд, за работа през официалните празници, за времето на разположение и за постигнати резултати. Индивидуалният размер на основната заплата ще се определя като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит. Разходите за допълнителните възнаграждения ще са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити, реши парламентът.

Чиновниците ще имат седемдневен срок да обжалват оценката, която са получили за изпълняваната от тях длъжност, реши окончателно парламентът. Депутатите гласуват на второ четене промени в Закона за държавния служител, предложени от Министерския съвет. Всеки в администрацията, който има стаж най-малко шест месеца в рамките на една календарна година, подлежи на оценка за изпълняваната от него длъжност. Тя се прави от оценяващия ръководител, на когото чиновникът е пряко подчинен. На свой ред оценяващият ръководител трябва писмено да мотивира атестата и да го предостави на началника над него, който е и контролиращ ръководител. Държавният служител също трябва да бъде запознат с това как прекият му ръководител оценява свършената от него работа. Според приетите текстове кариерното израстване зависи от годишната оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител. Младшите рангове ще получават повишение след две или три последователни годишни оценки, а старшите - при три-четири, записаха депутатите. Оценяването на изпълнението на длъжността ще зависи от това дали работещият е постигнал предварително определени цели, или от изпълнението на преките задължения и поставените задачи, както и каква компетентност е показал. Целите трябва да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с тези на административната структура като цяло, измерими по качество и срокове, се уточнява в закона. Държавните служители ще получават еднократно при пенсиониране няколко месечни основни заплати, а не брутни както досега, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в Закона за държавния служител, с които се изменя начинът на формиране на работната заплата в държавната администрация, като се премахва т.нар. клас "прослужено време". При придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати. Държавният служител ще има право на еднократно обезщетение при пенсиониране в размер на шест основни заплати, ако е работил в съответната администрация през последните 10 години. Ако е работил по-малко от 10 години, ще има право на обезщетение от две основни заплати при пенсиониране, прие парламентът. Възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията в Кодекса на труда за служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, ще се определят въз основа на индивидуалната основна месечна заплата към датата на започване ползването на отпуска или датата на възникване на основанието за получаване на съответното обезщетение, реши още парламентът Депутатите приеха и промени, свързани с командироването на служители в друго населено място. Органът по назначаването може да командирова държавния служител временно да изпълнява службата си в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването, след получено писмено съгласие на държавния служител, реши парламентът.

От три до десет години да бъдат лишавани от свобода шофьори, причинили по непредпазливост смърт заради нарушаване на правилата за движение, реши парламентът, като гласува на първо четене промени в Наказателния кодекс /НК/, внесени от Анастас Анастасов /ПГ на ПП ГЕРБ/. Няма да се допуска съдебно споразумение за престъпление, при което е причинена смърт. Тази промяна е записана в заключителните разпоредби на НК и с нея се допълва съответният член в НПК. Броят на убитите на пешеходна пътека се увеличава тревожно и з да бъдат сведени до минимум подобни случаи, е необходима по-висока култура на движение по пътищата от всички участници, както и повишена отговорност на водачите на моторни превозни средства /МПС/, се посочва в мотивите. Според тях при посоченото престъпление е характерно, че вследствие на умишлено нарушаване на правилата за движение по непредпазливост се причинява смърт /т. нар. смесена, сложна форма на вина/. Проектът предвижда повишаване на наказателната отговорност, когато пътнотранспортно произшествие е причинено от неправоспособен водач. Липсата на свидетелство за правоуправление на МПС и управлението му без необходимата подготовка и квалификация са една от основните причини за тежки инциденти в страната през последните години и добавянето им като квалифициращо обстоятелство ще има основен превантивен ефект върху всички български граждани, смята Анастас Анастасов. Според предложението се прибавя и още едно квалифициращо обстоятелство - "пешеходна пътека". Минимум една година да лежи в затвора шофьор, причинил заради употреба на алкохол или на наркотици тежка телесна или средна повреда на повече от един човек, предвиждат текстове. В особено тежки случаи - смърт, наказанието е лишаване от свобода за най-малко две години. Досега в НК долен праг не беше регламентиран. Предлага се и промяна в разпоредбата на чл. 68 от НПК за мярката за процесуална принуда "забрана за напускане на пределите на Република България", като се предвижда прокурорът да може да я налага, освен за тежко умишлено престъпление, и за друго деяние, причинило смърт.

Парламентът избра Десислав Чуколов от ПГ на Партия Атака за член на постоянната парламентарна комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. По искане на ПГ на ПП ГЕРБ Валери Ангелов беше освободен от комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и на негово място бе избран Иван Божилов. Ангелов бе избран за член на комисията по културата, гражданското общество и медиите на мястото на Нели Калнева-Митева. Беше попълнена и комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове от квотата на ПГ на ПП ГЕРБ. новият член на комисията е Ралица Ангелова.

Парламентът прекрати пълномощията на народния представител от ПГ на ПП ГЕРБ Михаил Николовски. Николовски е назначен за посланик в Тунис с указ на президента Росен Плевнелиев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини