Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г...
15/06/2017
Народното събрание прие годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. В него се посочва, че през годината пред комисията са образувани 249 административни производства по установяване конфликт на интереси. Най-голям брой производства са инициирани по сигнали на граждани, следвани от държавни органи и юридически лица.

За периода юни 2011 - декември 2016 г. пред комисията са образувани 1748 административни производства, пише в доклада. Тя е приела 1548 решения по производства, като с тях общо е приключила 1647 процедури за установяване конфликт на интереси и се е произнесла по отношение на 2096 лица.

През 2016 г. постъпленията от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол са в размер на 19 560 000 лв. Това се посочва в отчет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, който Народното събрание прие.

През 2016 г. от предложените за продажба 67 обекта /акции/дялове, имоти-частна държавна собственост миноритарни пакети/, сделки са осъществени за 24 обекта. Постъпленията по приватизационните продажби са общо в размер на 15 806 000 лв.

Народното събрание не прие на първо четене два законопроекта за промени в Изборния кодекс. Със 121 гласа "против", един "въздържал се" и 98 "за" измененията в Изборния кодекс, предложени Цветан Цветанов и група народни представители, не бяха приети. Те предвиждаха да се въведе пълна мажоритарна избирателна система в два тура.

Народното събрание не прие и промените в Изборния кодекс, предложени от Мустафа Карадайъ и група народни представители. 113 народни представители гласуваха „против”, 69 се въздържаха, а "за" бяха 24.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

Избор на заместник председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

    Последни новини