Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
20/12/2017

Парламентът прие на второ четене новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Със закона се създава единен антикорупционен орган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Ръководството на комисията ще бъде избирано от Народното събрание. Комисията няма да разглежда анонимни сигнали.

Членовете на комисията ще преминават проверка за почтеност, която има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.

Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини