Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
06/06/2018

Парламентът ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд.

Документът предвижда създаването на Единен патентен съд с юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка.

Протоколът за предварително изпълнение на споразумението е подписан от името на правителството на Република България на 11 септември 2017 г. при условие на последваща ратификация, като самото споразумение предвижда период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите разпоредби.

До момента протоколът е ратифициран или приет от Естония, Белгия, Финландия, Италия, Холандия, Великобритания, Швеция, Люксембург, Франция и Дания, като размерът на вноската на България ще възлиза на 17 760 евро за първата година и 10 600 евро за втората година.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини