Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Проекти на решения, декларации и обръщения
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит по отношение разходването на финансови средства по програмата "Декада на ромското включване 2005-2015 г." 754-02-1 18/01/2017 Решение ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ;СУЛТАНКА ПЕТРОВА;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ВАЛЕНТИН ИВАНОВ;ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;
Проект за декларация за приемственост между 43-то и 44-то Народно събрание на Република България относно подготовката и провеждането на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г. 754-03-2 18/01/2017 Декларация ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;КРАСИМИРА КОВАЧКА;РАДАН КЪНЕВ;МАРИАНА ТОДОРОВА;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;ВОЛЕН СИДЕРОВ;
Проект за декларация за промяна на системата за избиране на народни представители 754-03-1 10/01/2017 Декларация АНГЕЛ НАЙДЕНОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;
Отчет на Българската народна банка за януари - юни 2016 г. и Бюджет на БНБ за 2017 г. 607-00-4 22/12/2016 Решение
Проект за решение за налагане на мораториум върху всички строителни дейности и върху издаване на разрешения за строеж на територията на парк "Бедечка", гр. Стара Загора 654-02-92 22/12/2016 Решение ДИМИТЪР ТАНЕВ;ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ;АНТОНИ ТРЕНЧЕВ;НАСТИМИР АНАНИЕВ;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2016 г. - 20 декември 2016 г. 620-00-22 19/12/2016 Решение
Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв 602-03-17 15/12/2016 Решение
Проект за решение във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г. 654-02-91 13/12/2016 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА;МИЛЕНА ДАМЯНОВА;ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА;
Проект за решение за намаляване дните на Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. 654-02-90 12/12/2016 Решение ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;
Предложение за избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 620-00-21 28/11/2016 Решение