Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-17/25.05.2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях 754-00-62 23/06/2017 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;
Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. 702-00-20 23/06/2017 Решение
Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. 702-00-21 23/06/2017 Решение
Проект на решение за попълване състава на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите 754-02-58 22/06/2017 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм 754-02-57 22/06/2017 Решение ВОЛЕН СИДЕРОВ;
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните 754-02-56 22/06/2017 Решение ВОЛЕН СИДЕРОВ;
Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г. 711-00-6 21/06/2017 Решение
Проект на решение за удължаване срока на действие на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите 754-02-55 20/06/2017 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;
Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите 754-02-54 20/06/2017 Решение ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-10/17.05.2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България 754-00-36 16/06/2017 Решение