Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 754-02-79 11/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси 754-02-78 11/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2017 г. 704-00-12 05/10/2017 Решение
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 754-02-77 04/10/2017 Решение ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;
Проект на решение по доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите 754-02-76 04/10/2017 Решение ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;МАНОЛ ГЕНОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;АНДОН ДОНЧЕВ;ГЕОРГИ СТАНКОВ;
Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 754-02-75 03/10/2017 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;
Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет 702-00-43 02/10/2017 Решение
Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г. 702-00-42 29/09/2017 Решение
Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-33/13.07.2017 г. от народните представители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения 754-02-74 18/09/2017 Решение ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите 754-02-73 14/09/2017 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;