Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година
Сигнатура 720-00-1
Дата на постъпване 24/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/06/2017
Обнародван в ДВ брой 45/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.