Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс
1. Граждански Борд за прозрачни и свободни избори
- Проф. Емилия Друмева, председател;
2. СУ „Св. Климент Охридски”
- Димитър Димитров, зам.-председател;
3. Гражданска инициатива за свободни и демократични избори ГИСДИ
- Проф. Михаил Мирчев, зам.-председател;
4. Европейско общество за защита на човешките права;
5. Фондация „Младежка толерантност”
- Александър Несторов;
6. Сдружение „Граждански контрол”
- Ангел Славчев;
7. Съвет за електронни медии
- Антоанета Лозенска;
8. Българско национално радио
- Анюта Качева;
9. Асоциация на българите по света
- Божидар Томалевски;
10. Българска национална телевизия
- Бойко Василев;
11. Сдружение активни българи в гражданската държава
- Владимир Брезоев;
12. Български медиен съюз
- Гриша Камбуров;
13. Българска асоциация по изборни системи
- Даниел Пейчев;
14. ГРАО
- Иван Гетов;
15. Институт за модерна политика
- Ивилина Алексиева;
16. Инициативен родителски комитет
- Ирина Абаджиева – Репуц;
17. Сдружение „Нова алтернатива”
- Йорданка Бачева;
18. Институт за социална интеграция
- Лазарина Бонева;
19. Национална сдружение на общините в Р България
- Лилия Христова;
20. Асоциация на българските радио и телевизионни оператори
- Мехти Меликов;
21. Гражданско сдружение „ДНЕС”
- Пламен Даракчиев;
22. Българско сдружение за честни избори и граждански права – национална асоциация
- Пройчо Караиванов;
23. Независим експерт
- Проф. Михаил Константинов;
24. Сметна палата
- Проф.Валери Димитров;
25. Сдружение „Клуб - журналисти срещу корупцията”
- Ренета Николова;
26. Граждански комитет „Равни пред закона”
- Светослав Николов;
27. Сдружение „Инициативи за прогрес”
- Сезгин Мехмед;
28. Национална Асоциация на секретарите на общини
- София Янчева-Олева;
29. Временни обществени съвети на българите в чужбина
- Стефан Манов;
30. Независим експерт
- Стоил Стоилов;
31. Гражданска инициатива за свободни и демократични избори ГИСДИ
- Таня Цанева;
32. Независим експерт
- Хараламби Анчев.