Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/12/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-150/18.12.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, № 202-02-32, внесен от Министерски съвет на 03.12.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 13 декември 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, № 202-02-32, внесен от Министерски съвет на 03.12.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на вътрешните работи – г-н Веселин Вучков – заместник-министър и г-жа Петя Първанова – директор на дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от г-жа Първанова.
  Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, подписано на 10 октомври 2012 г. в София, е в изпълнение на политиката на правителството на Република България за засилване на трансатлантическото сътрудничество в борбата с организираната престъпност и особено с тероризма.
  Същото урежда условията за осъществяване на сътрудничество между двете страни в областта на предотвратяването и борбата с тежките престъпления.
  Целта на споразумението е да задълбочи сътрудничеството между правоохранителните органи на двете държави, както и обменът на информация при спазване на стриктни изисквания за нейната защита и зачитане на основните права и свободи на гражданите.
  Националните точки за контакт по това споразумение за българската страна са: Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на Министерството на вътрешните работи и дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи.
  Понятието „тежки престъпления” за целите на споразумението, се отнася за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода повече от една година, докато по българския Наказателен кодекс това са престъпления, за които е предвидено повече от 5 години лишаване от свобода.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, № 202-02-32, внесен от Министерски съвет на 03.12.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума