Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/01/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46/ 30.12.2016 г.

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47/ 30.12.2016 г.

3. Второ четене на ЗИД на ЗАДС – Общ законопроект на приетите на първо гласуване ЗИД на ЗАДС на 27.07.2016 г. №№ 554-01-184/ 03.12.2015 г., с вносител В.Симеонов и гр.н.п.; 654-01-10/ 03.02.2016 г., с вносител П.Славов и гр.н.п. и 654-01-57/ 20.04.2016 г., с вносител М.Стоянова и гр.н.п.

4. Проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв, № 602-03-17/ 15.12.2016 г. с вносител МС.

5. Проект на решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституализация за периода 2009-2015г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание ( ДВ, бр.71/ 2016 г.)
Форма за търсене
Ключова дума