Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
12/01/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2016 г.

2. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47, внесен от Министерски съвет на 30 декември 2016 г.

3. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
 2. СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
 3. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 4. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
 5. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 6. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 7. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
 8. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 9. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 10. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
 11. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
 12. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
 13. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
 14. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
 15. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 16. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
 17. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
 18. ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
Форма за търсене
Ключова дума