Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
13/09/2017, 16:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Обсъждане и уточняване структурата на Окончателния доклад на Временната комисия.

2. Разни
    Форма за търсене
    Ключова дума