Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
13/09/2017, 16:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Обсъждане и уточняване структурата на Окончателния доклад на Временната комисия.

2. Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
  2. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  3. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
  4. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  5. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
  6. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
  7. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
  8. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  9. ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
  10. ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
Форма за търсене
Ключова дума