Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от Министерски съвет на 01.08.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерски съвет нa 29.08.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 05.09.2017 г.

4. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет нa 29.08.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума