Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от Министерски съвет на 01.08.2017 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерски съвет нa 29.08.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 754-01-52, внесен от Йордан Апостолов Апостолов, Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев на 05.09.2017 г.

4. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет нa 29.08.2017 г.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
 2. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
 4. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 5. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 6. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 7. ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
 8. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
 9. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
 10. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 11. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
 12. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
 13. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
 14. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 15. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 16. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
 17. АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
 18. ХАМИД БАРИ ХАМИД
 19. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
 20. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
 21. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
 22. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
Форма за търсене
Ключова дума