Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/09/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2016 г., № 702-00-35, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
2. Изслушване на Комисията за регулиране на съобщенията относно контрола върху дейността на мобилните оператори, доставчиците на интернет услуги и кабелните оператори.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 10. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 11. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 12. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 13. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 14. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 15. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 16. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 19. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 20. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума