Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/12/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г. -- за първо гласуване.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2017 г. -- за второ гласуване.
3. Представяне на новото ръководство на Българската банка за развитие и приоритетите в работата му.
4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 10. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 11. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 12. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 13. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 14. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 15. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 16. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 17. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 18. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 19. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 20. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Форма за търсене
Ключова дума