Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
07/02/2018, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Комисията по образованието и науката и Комисията по труда, социалната и демографската политика при следния дневен ред:

1. Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на икономиката и на министъра на труда и социалната политика за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение.

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
  2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
  3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
  4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
  5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
  6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
  7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
  8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
  9. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
  10. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
  11. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
  12. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
  13. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
  14. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
  15. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
  16. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
  17. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
  18. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
  19. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
  20. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума