Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
14/03/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19 февруари 2018 г.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, №854-01-15, внесен от Валентина Найденова и група народни представители на 1 март 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
 2. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
 3. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 4. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
 5. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 6. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
 7. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 9. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 10. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
 11. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
 12. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
 13. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 14. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 15. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
 16. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 17. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 18. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
 19. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 20. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Форма за търсене
Ключова дума