Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
09/11/2017, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
Заседанието ще бъде закрито за външни лица и медии.

1. Изслушване на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова

2. Разни

Подкомисията за наблюдение на Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе редовно заседание в зала "456" пл. “Княз Александър I“1 на 09.11.2017г. от 16.00 часа при следния дневен ред:

1. Дискусия относно ценовото решение за природния газ за четвъртото тримесечие и новия входно-изходен тарифен модел за достъп и пренос на природен газ
2. Дискусия относно реформа във водния сектор и текущи решения на Комисията за енергийно и водно регулиране
3. Разни

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
  2. БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
  3. РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
  4. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
  5. АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
  6. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
  7. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
  8. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
  9. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
  10. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
  11. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
  12. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
  13. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
  14. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ
  15. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
  16. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
  17. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
  18. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  19. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  20. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  21. ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
  22. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума