Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
07/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала ИЗТОК
Съвместно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по отбрана и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения1. Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република Българя с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.1017 г.


2.Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
 2. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 4. БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
 5. ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
 6. ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
 7. ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
 8. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
 9. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
 10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
 11. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 12. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
 13. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 14. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
 15. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 16. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
 17. СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
 18. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
 19. СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
 20. КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
Форма за търсене
Ключова дума