Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, №702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017г.;

3. Законопроект за частната охранителна дейност, № 702-01-11, внесен от Министерски съвет на 02.08.2017г.;

4. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-10, внесен от министерски съвет на 01.08.2017г.;

5. Приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

6. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
 2. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
 3. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 4. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
 5. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
 6. ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА
 7. МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
 8. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
 9. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
 10. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
 11. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
 12. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
 13. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 14. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 15. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 16. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
 17. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
 18. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
 19. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
 20. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
 21. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
Форма за търсене
Ключова дума