Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
22/07/2019, 10:00
Изнесено заседание, зала
1. Представяне на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
2. Изслушване на рибопроизводители относно проблеми в сектора.
Форма за търсене
Ключова дума