Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/06/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г. - обсъждане за първо гласуване.

2. Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума