Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/02/2018, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Комисията по труда, социалната и демографската политика, съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по образованието и науката, ще проведе редовно заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:


Точка единствена: "Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на труда и социалната политика и на министъра на икономиката за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение".

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
 2. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
 3. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 4. КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
 5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
 6. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
 7. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 8. РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА
 9. РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
 10. РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
 11. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
 12. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
 13. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
 14. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
 15. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
 16. ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
 17. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
 18. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 19. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
 20. ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
 21. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ
Форма за търсене
Ключова дума