Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС (в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.).

3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерски съвет на 2.02.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
 2. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
 3. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 4. КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
 5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
 6. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
 7. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 8. РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА
 9. РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
 10. РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
 11. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
 12. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
 13. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
 14. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
 15. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
 16. ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
 17. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
 18. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 19. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
 20. ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
 21. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ
Форма за търсене
Ключова дума