Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
07/02/2018, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Комисията по образованието и науката, съвместно с Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика ще проведе редовно заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД


Точка единствена: "Изслушване на министъра на образованието и науката, на министъра на труда и социалната политика и на министъра на икономиката за напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в българската система на професионално образование и обучение".

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
 2. ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
 3. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
 4. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
 5. ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
 6. АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
 7. ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
 8. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
 9. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
 10. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
 11. СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
 12. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
 13. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
 14. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
 15. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
 16. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
 17. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 18. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
 19. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
 20. ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
 21. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
Форма за търсене
Ключова дума