Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
25/05/2017, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 25 май 2017 г. (четвъртък) от 11.30 ч., зала 132, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на ръководството на Министерство на младежта и спорта от министър Красен Кралев
2. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г.“, № 739-02-3, внесен на 05.05.2017 г. от Омбудсмана на Република България
3. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на Комисията по чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
4. Разни

От Ръководството

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
 2. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
 3. ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
 4. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 5. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
 6. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
 7. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
 8. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
 9. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
 10. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 11. ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
 12. ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
 13. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 14. ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
 15. ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
 16. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 17. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
 18. СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 19. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
Форма за търсене
Ключова дума