Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
13/09/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 13 септември 2017 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Актуални въпроси към Министъра на младежта и спорта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г.
2. Разни

От Ръководството

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
 2. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
 3. ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
 4. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
 5. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
 6. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
 7. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
 8. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
 9. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
 10. ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
 11. ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
 12. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 13. ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
 14. ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
 15. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 16. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
 17. СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 18. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
 19. ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
Форма за търсене
Ключова дума