Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1
1. Представяне на проект на Програма на Република България за Председателство на Съвета на Европейския съюз ( 1 януари - 30 юни 2018 г.) – докладва министърът на околната среда и водите, г-н Нено Димов.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерски съвет на 14.07.2017 г.
3. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума