Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/09/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерския съвет на 09. 08. 2017 г. – първо гласуване.
3. Приложение към годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“, съгласно Решение № 406/27.07.2017 г. на КРС, №720-00-17, внесено от Комисията за регулиране на съобщенията на 07. 08. 2017 г.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума