Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
07/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754 – 01 – 50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г. – второ гласуване.

2. Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702 – 02 – 16, внесен от Министерски съвет на 07 декември 2017 г.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 16 януари 2018 г. – първо гласуване.

4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ
 2. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
 4. РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
 5. БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
 6. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
 7. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
 8. ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
 9. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 10. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
 11. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
 12. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 13. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
 14. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
 15. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 16. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
 17. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
 18. ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
 19. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
 20. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
 21. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
Форма за търсене
Ключова дума