Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/05/2017, 13:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1.Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
2.Обсъждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017г.
3.Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
 2. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 3. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
 4. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
 5. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
 6. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
 7. ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
 8. ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
 9. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
 10. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
 11. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
 12. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
 13. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 14. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
 15. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
 16. ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
 17. ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ
 18. ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
Форма за търсене
Ключова дума