Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
14/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017г.
Съвместно заседание с Комисията по правни въпроси, съгласно чл.112, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
  2. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
  3. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
  4. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
  5. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  6. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
  7. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
  8. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
  9. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
  10. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
  11. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
  12. ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
  13. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
  14. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
  15. РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА
  Форма за търсене
  Ключова дума