Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/07/2017, 15:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Съвместно заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по образованието и науката

Точка единствена. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  2. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  3. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  4. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  5. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  6. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  7. ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
  8. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  9. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
  10. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
Форма за търсене
Ключова дума