Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/11/2017, 16:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на НДК.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерски съвет на 24 октомври 2017 г.

4. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет на 25 октомври 2017 г.

5. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
  1. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
  2. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
  3. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  4. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  5. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
  6. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
  7. ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
  8. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  9. АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
  10. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
Форма за търсене
Ключова дума