Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
19/06/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на резултатите на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз от Н.Пр. г-н Йон Гълеа, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г.

3. Изслушване на ръководството на Министерство на икономиката във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. (ОПИМСП).

4. Информация за предстоящото участие на делегация от КЕВКЕФ в Пленарното заседание на Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз (КОСАК), Букурещ, Румъния, в периода 23-25 юни 2019 г.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума