Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
понеделник, 13/08/2018


1.Изслушване на г-н Дамян Войновски- изпълнителен директор на ИА"АА"
2.Разни.