Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
четвъртък, 25/05/2017


Изслушване на представители от проведения Пети национален протест на хората с увреждания в България, във връзка с поставени въпроси, относно проблемите на хората с увреждания.
Комисия по отбрана
25/05/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1.Изслушване на директора на Служба „Военна информация“ – МО относно актуалните тенденции в развитието на военнополитическата обстановка в региона на Югоизточна Европа и отражението им върху сигурността и отбраната на страната.

2.Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/05/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работа на комисията по чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разни.
Комисия по правни въпроси
25/05/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане и приемане на процедурни правила за избор на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет по колегии от квотата на Народното събрание.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
25/05/2017, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 25 май 2017 г. (четвъртък) от 11.30 ч., зала 132, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на ръководството на Министерство на младежта и спорта от министър Красен Кралев
2. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г.“, № 739-02-3, внесен на 05.05.2017 г. от Омбудсмана на Република България
3. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на Комисията по чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
4. Разни

От Ръководството
Комисия по околната среда и водите
25/05/2017, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата и дейността на Комисията по околната среда и водите.

2. Представяне на ръководството на Министерството на околната среда и водите.

3. Разни.
Комисия по енергетика
25/05/2017, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Разглеждане, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката №754-01-8, внесен от ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ и група народни представители
2. Разглеждане, обсъждане и приемане на Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година, №720-00-1, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 24.04.2017г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/05/2017, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Вътрешни правила за работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;


2.Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
25/05/2017, 12:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
Съвместно заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1.Разглеждане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.;
Съвместно заседание с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред със следния дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. (поверително), № 702-03-3, внесен от Министерски съвет на 28.04.2017 г.;
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/05/2017, 13:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1.Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
2.Обсъждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017г.
3.Разни.