Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 27/06/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
27/06/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13 юни 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Разни.
четвъртък, 28/06/2018


Комисия по здравеопазването
28/06/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 28.06.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г. – първо гласуване.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 6 юни 2018 г. – първо гласуване.