Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 26/09/2017


Комисия по правни въпроси
26/09/2017, 10:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект № 753-03-17 от 19.07.2017 г. на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-4, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-5, внесен от Пламен Трифонов Христов, Албена Владимирова Найденова и Полина Цветославова Цанкова – Христова на 12.05.2017 г., законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-12, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 754-01-34, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 04.07.2017 г. - продължение.
сряда, 27/09/2017


Комисия по политиките за българите в чужбина
27/09/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26.07.2017г.
2. Обсъждане на възможности за целево подпомагане на дейността на българските дружества, организации и медии в чужбина.
3. Изслушване на представители на българската общност от община Бабушница, Република Сърбия.
4. Разни.
четвъртък, 28/09/2017


Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
28/09/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе извънредно заседание на 28 септември 2017 г. (четвъртък) от 11.30 ч., зала „Огледална“, пл. „Народно събрание“ No. 2 , при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.09.2017 г.
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21.09.2017 г.
3. Разни.
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители.
3. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Лечева и група народни представители.
4. Представяне, обсъждане и приемане на проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.).