Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
вторник, 17/01/2017


Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/01/2017, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2016 г. – за второ гласуване, продължение.
2. Разни.
сряда, 18/01/2017


Комисия по земеделието и храните
18/01/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от Иван Станков на 22.12.2016 г. – второ гласуване.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
18/01/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Информация от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 2014-2020 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 602-01-36, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2016 г. – за второ гласуване, продължение.
4. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/01/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 554-01-169, внесен от Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров на 4 ноември 2015 г., (второ гласуване).
2.Разни.
1. Обсъждане на законопроект за допълнение на Закона за регионалното развитие, № 602-01-61, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 22.12.2016 г. (за второ гласуване).
2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, внесен от МС, приет на първо гласуване на 16.12.2016 г. (за второ гласуване - продължение).
четвъртък, 19/01/2017


1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!
1. Изслушване на служители на МВР във връзка с предприетите мерки за спазване на Закона за електронните съобщения;

2. Разни.

Часът на заседанието се измества за 14:00 ч.!