Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Програма за парламентарен контрол
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/07/2014
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ - 11 часа

I. Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ относно неизплатени разходи за транспорт през първото полугодие за пътуващите учители в община Главница.

II. Димитър Греков, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ и ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ относно политиката по осъществяване на дейностите по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и двойния стандарт при провеждане на пролетните прегледи на пчелните семейства.

III. Ангел Найденов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ и ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно поемане на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) от Република България.

На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Ангел Найденов – на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентин Радев, Владимир Тошев, Любомир Христов, Анатолий Йорданов, Желязко Желязков, Дончо Баксанов, и Любомир Христов;
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова – на питане от народния представител Страхил Ангелов;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова - на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Милена Дамянова (3 въпроса), и Ваня Добрева (1 въпрос);
- министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов – на 2 питания от народния представител Страхил Ангелов.
Поради ползването на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.
Поради предварително организирана среща с международно участие в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, и министърът на външните работи Кристиан Вигенин.
Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева.

въпроси - 2; питания – 1; общо – 3.

Необходимо парламентарно време – 33 мин.

Форма за търсене
Ключова дума