Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Програма за парламентарен контрол
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/10/2016
Парламентарен контрол

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно закриването на Метеорологичната станция на връх Мусала.

II. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно необходимост от проверка на "Експозиционна зала и родна къща на Тодор Живков", част от Исторически музей - гр. Правец дали недопустимo разпространява политическа идеология.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно грижите на държавата за Историческия музей в Правец и Музейния комплекс с подаръци на Тодор Живков.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно недопустими привилегии при приема на ученици в националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ и ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.

III. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно подготовка на разследващите полицаи.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно големия брой пътно-транспортни произшествия с трагичен край в гр. Пловдив и областта.

4. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно действията на отдел "Пътна полиция" - Разград.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно изграждането на нови бежански центрове в Република България.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно индикативни цени при доставката на хранителни продукти в учебните заведения в Р България по европейска схема "Училищен плод", осъществявана от ДФ "Земеделие".

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно финансовото състояние на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" към МЗХ.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно политиката на МЗХ за изпълнение на Подмяркa 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно опожаряването на земеделските земи и наложените санкции.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно превенцията от горски пожари през 2016 г.

6. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно политиката на правителството за увеличаване броя на животните в България, осигуряването на достатъчно продукти от животински произход за задоволяване потребностите на вътрешния пазар и износа.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно корупционни практики при обществена поръчка за "Реконструкция и рехабилитация на път IV - 62084 "Сапарева баня - Паничище".

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно предвиждани промени в схемите за обвързана подкрепа за земеделските производители.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промените в обвързаната подкрепа в сектор "Животновъдство" през 2017 г.

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно финансовото състояние на държавните горски предприятия в системата на Министерството на земеделието и храните.

11. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно процес на съхнене на иглолистни гори в Родопа планина, установяване на причините и предприетите евентуални лесозащитни мероприятия за опазване на българската гора.

12. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно възстановяване акциза за горива на земеделските стопани за 2015 г. и 2016 г.

13. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно представяне становище на Министерството на земеделието и храните по доклада на БАН за състоянието на българското земеделие.

14. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно изключването на споразуменията на имотите с трайно ползване - пасища, мери, ливади и трайни насаждения и предоставянето им без търг по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

V. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно замърсяване на въздуха в град Враца.

2. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно системни замърсявания на въздуха в град Русе.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерки за прекратяване на увреждането на жизнената среда в гр. Видин.

VI. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ относно одобряване на списък за доставки на стоки, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно негативните последици от въвеждането на еврото като национална валута, без да се европеизира политиката на доходите в Република България.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно напредъка по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно постъпленията на Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нарушаване на забраната за пряка реклама на хазартни игри и задълбочаване на хазартното поведение сред населението.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно участието на България в ERM ІІ.

VII. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно контрола върху фирмите - доставчици на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно финансовия ресурс за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно извършени проверки от Главна дирекция "Инспекция по труда" за спазване на работното време.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Явор Хайтов; и Радан Кънев и Атанас Атанасов (2 въпроса);
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова – на въпрос от народния представител Георги Кадиев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Георги Кадиев; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Гроздан Караджов;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Петър Кадиев - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- 1 въпрос от народните представители Петър Кадиев и Светослав Белемезов - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- 1 въпрос от народните представители Петър Кадиев и Иван Станков – към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- 1 въпрос от народния представител Димитър Делчев - към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- 1 въпрос от народния представител Бойка Маринска - към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- 3 въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева (2 въпроса);
- 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- 2 въпроса от народния представител Дора Янкова - към министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на икономиката Божидар Лукарски; и министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – министърът на енергетиката Теменужка Петкова и министърът на правосъдието Екатерина Захариева.
Поради участие в среща от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.

Форма за търсене
Ключова дума