Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Програма за парламентарен контрол
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/03/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно отношенията на държавата с Първа инвестиционна банка (ПИБ).

2. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно рекета от страна на НАП към дребните търговци.

3. Питане от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно подписан нереципрочен законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за подобряване на спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FACTA.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно размер на средствата в КТБ на държавни и общински дружества.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно навременна обработка с препарати срещу вредни насекоми в населените места по поречието на р. Дунав.

6. Въпрос от н.п. КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА и МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени нарушения в дейността на кмета на община Първомай г-н Ангел Папазов.

7. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно осигурен финансов ресурс за реализация на Националната програма за саниране за 2015 г.

8. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно инвестиции на пенсионните фондове.

II. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ относно създаването на по-добри и достъпни за ромските деца и младежи условия за спорт в страната.

III. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проведеното гласуване от Общото събрание на ООН относно резолюцията, внесена от Русия за осъждане на героизирането на фашизма.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно срещата Ви на 02.12.2014 г. с държавния секретар на САЩ Джон Кери.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно условията на изучаване на майчин език от българското малцинство в Украйна.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно изразена позиция от министър Митов от името на Република България.

IV. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно забавяне на съдебната реформа.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно намеренията на Министерството на правосъдието за промяна на статута на затвора в град Белене.

3. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно преобразуването и закриването на затвора Белене.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно промени в Устройствения правилник на Агенция по вписванията.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление №89 на Министерския съвет от 2007 г., съдържащ изменения за редуцирането на регионални дирекции.

V. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно напредъка по одобряване на ОП "Околна среда" и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по ОП "Околна среда" и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тези обекти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции за опазване на околната среда.

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест" в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на нереламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

6. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

VII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

2. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

5. Питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради.

VIII. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно финансовите задължения на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин към 01.01.2015 г.

5. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно снабдяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка", гр. Видин с медикаменти през 2014 г.

6. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА и ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно осигуряването на медицинска помощ при спешни състояния от лечебните заведения за болнична помощ.

IX. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

X. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Националната програма за саниране на панелни сгради.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко населени места в област Хасково с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно ремонт на републикански път ІІІ-7306/ІІ-73 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - границата с област Сливен/.

XI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нерегламентирани изисквания към водачи на МПС при извършване на Годишен технически преглед от някои сервизи.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мустафа Карадайъ;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 4 въпроса от народните представители Жельо Бойчев (2 въпроса), Корнелия Нинова, и Петър Кънев, и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Пламен Йорданов и Кирил Добрев, Теодора Георгиева, Десислава Костадинова, и Велизар Енчев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Искрен Веселинов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса от народните представители Владимир Тошев, и Николай Александров;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Светла Бъчварова, и Николай Александров, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Бойка Маринска, и Цвета Караянчева и Даниела Дариткова;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Божинов.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Димитър Делчев към министъра на земеделието и храните Десислава Терзиева;
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, и министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради посещението на министър-председателя на Черна гора, г-н Мило Джуканович, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на туризма Николина Ангелкова.


Въпроси – 45;
Питания – 3;
Общ брой въпроси и питания – 48.
Необходимо парламентарно време – 7 часа и 30 минути.
Форма за търсене
Ключова дума