Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/06/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегия за изграждане на транспортната инфраструктура на България и решението на правителството за създаването на фонд "Републиканска пътна инфраструктура".
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно международния скандал за корупция на бившия премиер на България и мерките, които правителството ще приеме в плана си за действие за членството ни в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно уронването на националните символи на страната ни от филмови продукции в САЩ и Франция.
2. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно поведението и дипломатическата кариера на посланика на Република България в Казахстан Никола Филчев.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно издаването на учебници по турски език за ученици, желаещи да изучават майчин език.


IV. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно вътрешен мониторинг по изпълнение на критериите за присъединяване към Европейския съюз.


V. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно рентабилността на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изпълнението на енергийната стратегия на Република България.
3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно капацитет за използване на европейските фондове.
4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нарастващата контрабанда на цигари и бъдещето на "Булгартабак".
5. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство спрямо развитието на ядрената енергетика.
6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно заплащането на такса мощност от клиентите на топлофикационните дружества.
7. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегията на правителството относно бъдещите отношения с "Газпром".
8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договор за доставка на свежо ядрено гориво.


VI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за оздравяване на БДЖ.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта по отношение на Параходство "Български морски флот".


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно безопасността на гражданите, през чиито населени места преминава републикански път.
2. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансирането на ремонтни дейности на републикански пътни участъци и осигуряването на безопасни условия за движение в бургаски регион.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно условията за влизане в сила на договора за концесия на АМ "Тракия".


VIII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно оценка на одържавени имоти в община Бобов дол.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно прехвърляне право на собственост чрез замяна на земеделски имот и ощетяване на държавата в особено големи размери.
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно некомпетентна оценка по договор от програма САПАРД.
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно допускане на корупционни практики и конфликт на интереси в Министерството на земеделието и горите.


IX. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността на Националния медицински координационен център.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно развитието на филиали за спешна медицинска помощ в България.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Йорданов;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на 2 въпроса от народните представители Фатме Илияз, и Нено Димов;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на питане от народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на питане от народните представители Мартин Димитров и Ясен Попвасилев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Филиз Хюсменова към заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев;
- въпрос от народните представители Маргарита Панева и Мая Манолова към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- въпрос от народния представител Филиз Хюсменова към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Георги Петканов, поради отпуск.
Общ брой: 19 ( писмени: 6 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 5
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 10 ( писмени: 4 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доклада на Република България по изпълнение на Конвенция по безопасност при управление на отбранителното гориво и на радиоактивните отпадъци (връчен на 23.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно готовността на държавата да поеме разходите по поддръжката и използването на мрежата за жична радиофикация (връчен на 23.06.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно изпълнение на Решение на Народното събрание от 2.09.2005 г. и осигуряване на целеви финансови средства за закупуване на медицинска апаратура (връчен на 23.06.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно изпълнение на Решение на Народното събрание от 2.09.2005 г. и сертифициране на полигон "Змейово" по ISO 14001 (връчен на 23.06.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно спазване процедурата за внос на стоки и технологии с двойна употреба от фирма "Артком" СД - Велико Търново (връчен на 23.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно изпълнение на Решение на Народното събрание от 2.09.2005 г. и преодоляване изоставането на строителството на сяроочистващи инсталации в Енергийна компания Марица Изток ІІІ и Марица Изток ІІ (връчен на 23.06.2006).


Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА относно действията на Министерството на труда и социалната политика по отношение на приспособяването на архитектурната среда за хора с увреждания, на сградите на социалните служби в страната (връчен на 23.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ относно отпускане на социална помощ (връчен на 23.06.2006).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно участието на заместник-министри и членове на политически кабинети в бордовете на фирми с държавно участие и тяхното възнаграждение към настоящия момент (връчен на 23.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно създаване на комисия за оценка на щетите от обгазяванията в Старозагорска област и компенсиране на пострадалите (връчен на 23.06.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно опасност от наводнения от река Искър при бараж с 11 броя подвижни таблени затвори и пешеходна пасарелка (връчен на 23.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно последствията от обгазяванията върху растителния и животинския свят, почвите и водите в Старозагорска област (връчен на 23.06.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно възстановяване на земеделски земи в землището на община Петрич (връчен на 23.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно прилагане на чл. 32, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (връчен на 23.06.2006).

Меглена Кунева, бивш министър по европейските въпроси:
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на препоръката на Европейската Комисия по глава Правосъдие и вътрешни работи (връчен на 30.06.2006).
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно вътрешен мониторинг по изпълнение на критериите за присъединяване към Европейския съюз.
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно международния скандал за корупция на бившия премиер на България и мерките, които правителството ще приеме в плана си за действие за членството ни в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегия за изграждане на транспортната инфраструктура на България и решението на правителството за създаването на фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на въпрос на н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно уронването на националните символи на страната ни от филмови продукции в САЩ и Франция.
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно поведението и дипломатическата кариера на посланика на Република България в Казахстан Никола Филчев.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на въпрос на н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно издаването на учебници по турски език за ученици, желаещи да изучават майчин език.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нарастващата контрабанда на цигари и бъдещето на "Булгартабак".
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно капацитет за използване на европейските фондове.
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изпълнението на енергийната стратегия на Република България.
Устен отговор в заседанието на 23.06.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно рентабилността на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки.

Форма за търсене
Ключова дума